Levi Fragell: God ferie, Morten Horn!

- Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fre...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.05.2010 kl 09:04

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

- Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke, skriver Levi Fragell.

Publisert: 27.5.2010

Overlege Morten Horn har avsluttet sin debatt om dødshjelp med Ole Peder Kjeldstadli, leder av Foreningen Retten til en verdig død. Siden jeg selv også har ført debatter med Horn i dagspresse, TV og på Fritanke.no, vil jeg gjerne for min del også skyte inn en avskjedsreplikk før Horn tar sin velfortjente sommerferie.

Jeg synes Horn har vært en redelig og kvalifisert diskusjonspartner, hvilket dessverre ikke kan sies om alle - med ulike agendaer - som har ytret seg om temaet. Også i sitt siste innlegg stiller Horn viktige spørsmål: Hvordan skal man velge ut hvem som skal få dødshjelp? Hvis autonomi skal være et hovedargument, bør ikke da alle som ønsker det få hjelpen? Hvordan vil det virke inn på hjelperen? Det er nok riktig at disse hensyn er blitt svakere fokusert enn f. eks. kriterier som "uutholdelig lidelse" og andre forhold som tillegges vekt både i debatten og hos lovgiverne.

Fordi det i denne sak gjelder mange hensyn, også til legen og helsevesenet, ventet Foreningen Retten til en verdig død (Tidligere Landsforeningen Mitt Livstestament) i ca. 20 år før foreningen tok et klart standpunkt for selvbestemt (volontær) aktiv dødshjelp. Foreningen ville studere alle tilgjengelige kilder, lovforarbeider, medisinsk-etiske utredninger, rapporter osv. før man følte seg på trygg grunn. I dag levner det tilgjengelige materialet ikke tvil om at vi valgte rett, og vi opplever nå at vår mest kjente motpart i debatten - professor Peter F. Hjort - også er kommet til at det i noen tilfelle må være riktig å gi dødshjelp.

Morten Horn er selv så fordomsfri og redelig at han konkluderer med at "aktiv dødshjelp kanskje kunne være ønskelig for enkeltpasienter", selv om han ikke tror at en lovbasert praksis kan bli "forsvarlig og rettferdig".

Jeg er kommet til den motsatte standpunkt, nemlig at nettopp disse "enkeltpasienter" og deres medisinske hjelpere må trygges ved lov, innsyn og kontroll. Den vilkårlighet som har rådd grunnen i de fleste land, hvor leger etter beste skjønn har gitt aktiv dødshjelp i hemmelighet, representerer ingen verdig medisinsk tradisjon. Og det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke.

Levi Fragell

Siste nytt i Debatt

Ble møtt med råtne tomater i Norge - var en samlende skikkelse i USA

KOMMENTAR: Nylig avdøde Billy Graham var en randskikkelse i norsk kristenliv. For amerikanerne var han samlende. Det sier noe om kulturforskjellene mellom norsk og amerikansk kristenliv.

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

 
Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

ANNONSE
Annonse