Levi Fragell: God ferie, Morten Horn!

- Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fre...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.05.2010 kl 09:04

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

- Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke, skriver Levi Fragell.

Publisert: 27.5.2010

Overlege Morten Horn har avsluttet sin debatt om dødshjelp med Ole Peder Kjeldstadli, leder av Foreningen Retten til en verdig død. Siden jeg selv også har ført debatter med Horn i dagspresse, TV og på Fritanke.no, vil jeg gjerne for min del også skyte inn en avskjedsreplikk før Horn tar sin velfortjente sommerferie.

Jeg synes Horn har vært en redelig og kvalifisert diskusjonspartner, hvilket dessverre ikke kan sies om alle - med ulike agendaer - som har ytret seg om temaet. Også i sitt siste innlegg stiller Horn viktige spørsmål: Hvordan skal man velge ut hvem som skal få dødshjelp? Hvis autonomi skal være et hovedargument, bør ikke da alle som ønsker det få hjelpen? Hvordan vil det virke inn på hjelperen? Det er nok riktig at disse hensyn er blitt svakere fokusert enn f. eks. kriterier som "uutholdelig lidelse" og andre forhold som tillegges vekt både i debatten og hos lovgiverne.

Fordi det i denne sak gjelder mange hensyn, også til legen og helsevesenet, ventet Foreningen Retten til en verdig død (Tidligere Landsforeningen Mitt Livstestament) i ca. 20 år før foreningen tok et klart standpunkt for selvbestemt (volontær) aktiv dødshjelp. Foreningen ville studere alle tilgjengelige kilder, lovforarbeider, medisinsk-etiske utredninger, rapporter osv. før man følte seg på trygg grunn. I dag levner det tilgjengelige materialet ikke tvil om at vi valgte rett, og vi opplever nå at vår mest kjente motpart i debatten - professor Peter F. Hjort - også er kommet til at det i noen tilfelle må være riktig å gi dødshjelp.

Morten Horn er selv så fordomsfri og redelig at han konkluderer med at "aktiv dødshjelp kanskje kunne være ønskelig for enkeltpasienter", selv om han ikke tror at en lovbasert praksis kan bli "forsvarlig og rettferdig".

Jeg er kommet til den motsatte standpunkt, nemlig at nettopp disse "enkeltpasienter" og deres medisinske hjelpere må trygges ved lov, innsyn og kontroll. Den vilkårlighet som har rådd grunnen i de fleste land, hvor leger etter beste skjønn har gitt aktiv dødshjelp i hemmelighet, representerer ingen verdig medisinsk tradisjon. Og det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke.

Levi Fragell

Siste nytt i Debatt

– Forhuden har en funksjon, også for kvinner

DEBATT: – Personlig har jeg ikke hatt sex med mange omskårede menn, men noen er det blitt. Jeg har dog hatt endel sex med intakte menn. Min preferanse er helt klart en intakt penis, skriver Yvette Mariann Stornes.

Vet HU-lederen hva et overgrep er?

DEBATT: – Jeg anbefaler HU-lederen å lytte til stemmene til menneskene som har blitt frarøvet deres kroppslige autonomi, skriver Paul Omar Lervåg.

Mindretallsvern og den farlige menneskeflokken

DEBATT: – Vi trenger å snakke om både populismen, det liberale demokrati, demokratiets skyggesider og vår sivilisasjons fremtid, ikke stikke noen av disse temaene under stol.

 
Noen tok til vettet

DEBATT: Jens Brun-Pedersen mener HEF bør tenke nøye gjennom Abbas og Fozia Butt-saken før de bestemmer seg om kirkeasyl. – Den viser at vi trenger sikkerhetsventiler i samfunnet, mener han.

Ronnie Johanson: Svar til Per Bjarne Ravnå om den historiske Jesus

DEBATT: Ronnie Johanson takker for fair behandling i Per Bjarne Ravnås bokanmeldelse og svarer på noe av kritikken.

Kirkeasyl – en nødvendig sikkerhetsventil

DEBATT: Jeg er prinsipielt enig i argumentene mot kirkeasylordningen. Likevel er jeg imot at Human-Etisk Forbund skal engasjere seg for å avskaffe kirkeasylordningen nå, skriver hovedstyremedlem i HEF, Christian Lomsdalen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse