Lars Gule: Samarbeid bidrar til å holde islamismen i sjakk

- Ved å gi IRN en betydelig grad av legitimitet, blant annet ved å samarbeide med dem, kan faktisk HEF være med på å holde islamismen i sjakk i Norge....

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.08.2010 kl 11:21

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

- Ved å gi IRN en betydelig grad av legitimitet, blant annet ved å samarbeide med dem, kan faktisk HEF være med på å holde islamismen i sjakk i Norge.

Publisert: 18.8.2010

Gøran Hoff Mikkelsen har fulgt de siste måneders debatt på Fritanke.no med interesse. Han mener det er uttrykk for en moralsk dobbeltstandard og hykleri at Ole Jørgen Anfindsen avkreves forklaring for at han lenket en artikkel som var underskrevet National Vanguard, samtidig som Human-Etisk Forbund "ikke foretar selvransakelse for deres flørt med islamisme."

Man kan ha ulike meninger om hvor krass man skal være overfor Anfindsens "omgang" med tvilsomme kilder og meninger av rasistisk karakter. Men at dette skulle være sammenlignbart med HEFs kontakter med muslimer i Islamsk Råd Norge (IRN), blir å tøye sammenligninger vel langt.

"Er all vold like ille?" spør Mikkelsen og svarer at han mener det. "Jeg gjør ikke forskjell på hvite supremacister som dreper fargede, og islamistiske supremacister som dreper homofile." Jeg vil heller ikke ha noe problem med dette standpunktet.

Men det blir mer problematisk når Mikkelsen beveger seg fra "som dreper homofile" til ikke "å ta avstand fra dødsstraff for homofile". Selvsagt hadde det vært fint om alle muslimer, inklusive Islamsk Råd, mente det samme som oss. Men slik er ikke virkeligheten. Da blir det en viktig forskjell på aktivt å være en homoundertrykker og/eller -drapsmann, og ikke å ta avstand fra de deler av egen religion som begrunner drap på homofile. Man kan mene at denne forskjellen ikke er prinsipiell, men den er svært vesentlig i praksis, i alle fall for homofile.

Hvis vi da krever en form for ideologisk renhet i forhold til dem vi samarbeider med, hvorfor stoppe ved IRN. Vi kunne kreve at alle kristne skal ta avstand fra Det gamle testamentet og folkemordene der. Og selvsagt måtte vi kreve det samme av Det mosaiske trossamfunn også. Vi måtte kreve at pinsevennene tok avstand fra åndetro og pinsepredikanter (a la Arild Edvardsen) som driver misjonering og demonutdrivelser som igjen fører til hekseforfølgelser mm. mange steder i den 3. verden.

En slik ideologisk purisme ville føre til at Human-Etisk Forbund ble isolert. Vår mulighet til å påvirke de forskjellige religionene i en mer human retning, ville også bli borte eller langt mindre. For det er neppe tvil om at både internasjonal og nasjonalt, så har humanismen påvirket de fleste religioner i en positiv retning. Men ting tar tid - ofte lang tid.

Å kalle den praktiske omgang i STL som HEF har med Islamsk Råd Norge for "en flørt" med radikalt islam, er ganske meningsløst. Det sier nok noe om at Mikkelsen ikke har klart for seg hva IRN er. For IRN omfatter de fleste islamske grupperinger i Norge, noen liberale, andre konservative og noen ganske reaksjonære. Det er et kunststykke å holde en slik paraply sammen. Klarer man det, klarer man samtidig å dempe de ytterliggående islamistiske kreftene. Ved å gi IRN en betydelig grad av legitimitet, blant annet ved å samarbeide med dem, kan faktisk HEF være med på å holde islamismen i sjakk i Norge.

Derfor bør Human-Etisk Forbund fortsette sitt samarbeid med andre tros- og livssynsorganisasjoner i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og samtidig opprettholde sine prinsipielle standpunkter og kontinuerlige religionskritikk.

Lars Gule

Siste nytt i Debatt

Ble møtt med råtne tomater i Norge - var en samlende skikkelse i USA

KOMMENTAR: Nylig avdøde Billy Graham var en randskikkelse i norsk kristenliv. For amerikanerne var han samlende. Det sier noe om kulturforskjellene mellom norsk og amerikansk kristenliv.

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

 
Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

ANNONSE
Annonse