Kjell Horn: Eutanasidebatt, navnedebatt og "demokratiske" prosesser

- Hele etablissementet i Humanismens Hus har i lang tid massivt propagandert for sitt syn. På denne bakgrunnen er det faktisk imponerende at opposisjo...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.06.2009 kl 09:06

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

- Hele etablissementet i Humanismens Hus har i lang tid massivt propagandert for sitt syn. På denne bakgrunnen er det faktisk imponerende at opposisjonen mot sentrale "myndigheter" er så sterk og standhaftig som den er, skriver Kjell Horn.

Publisert: 22.6.2009

Even Gran har i Fri Tanke nr. 2 - 2009 en ryddig gjennomgang av prosessen som har ført til at HEF føreløpig ikke har tatt standpunkt til spørsmålet om eutanasi. Orienteringen krever imidlertid noe utdyping, fordi Gran i sin omtale underkommuniserer den rollen tidligere styreleder/generalsekretær/redaktør/spesialkonsulent (evt. med mer) Levi Fragell og hans nærmeste våpendrager Kari Vigeland har hatt i kampen for at HEF skal ta klart standpunkt for eutanasi.

Det er ikke verken min ambisjon eller oppgave å granske hjerte og nyrer hos disse to. Men faktum er at især Kari Vigeland helt fra hun begynte å engasjere seg i HEFs arbeid, har hatt som et av sine mest sentrale engasjementer å hjelpe medmennesker over i "det hinsidige" - som hun vel neppe selv tror på! Og Levi Fragell har fulgt opp, ikke bare lojalt, men med stor entusiasme og glød. I årevis har disse to brukt sine verv, sin prestisje og sin tyngde som svært aktive pådrivere for at HEF skulle fatte et "positivt" vedtak om eutanasi.

Men engasjementet deres stanser ikke ved det. For da de ikke lenger hadde verv eller stillinger i HEF, involverte de seg i organisasjonen "Retten til en verdig død" (RVD), en organisasjon som hadde dårlig økonomi, men som ble sponset av HEF slik at Fragell som RVD-leder fikk anledning til å delta i den internasjonale eutanasi-kongressen i Canada i 2006. (Jeg viser her til min bok "SVIK - fra humanetikk til humanisme" side 116, Kolofon forlag.)

Når dagens generalsekretær Kristin Mile med henvisning til vedtaket i 2007 (vektlegging av individets selvbestemmelsesrett) sier at "det flytter standpunktet fra "vi sier ingenting" til at vi i ethvert fall konstaterer at selvbestemmelsesretten er viktig", så gir det inntrykk av at det har foregått - og foregår - en demokratisk prosess som, "når organisasjonen er klar for det", nok vil lande på et "fornuftig" standpunkt. Men denne prosessen har - i likhet med spørsmålet om navneskifte på organisasjonen - langt fra vært demokratisk.

For selv om det ikke har vært utøvd åpen sensur mot meningsmotstandere, så har hele etablissementet i Humanismens Hus med sine ressurser i form av mediekanaler, økonomi og tidligere- og nåværende tillitsvalgte gått massivt inn og propagandert for sitt syn. På denne bakgrunnen er det faktisk imponerende at opposisjonen mot sentrale "myndigheter" er så sterk og standhaftig som den er.

I Even Grans gjennomgang kommer Levi Fragell selvsagt til orde og gjentar litt oppgitt at "Human-Etisk Forbund (er) den eneste humanistorganisasjonen i hele verden som ikke har et avklart syn til fordel for eutanasi." Og like oppgitt er han jo over at et stort flertall i Forbundet stritter imot å likvidere ordet humanetikk, selv om Norge står nokså alene om å ha "etikk" som del av begrepet på livssynet vårt.

Eutanasispørsmålet og navnespørsmålet - begge deler saker som blant annet handler om en harmonisering med verden for øvrig - er åpenbart deler av Levi Fragells livsprosjekt. Men er det noen grunn til at vi andre skal ta del i dette prosjektet? Er det ikke bra at vi, som verdens mest livskraftige fritenkerorganisasjon, både viser respekt for livet og for etikken i humanetikken og ikke hopper etter andre lands standpunkter og språkbruk. (I denne sammenheng er det verdt å minne om at da HEF i 1962 sto som arrangører av den store IHEU-kongressen, skapte det overhodet ingen problemer at de fleste av de andre organisasjonene var humanist-organisasjoner, mens vi var humanetikere!)

Kjell Horn

Siste nytt i Debatt

Ble møtt med råtne tomater i Norge - var en samlende skikkelse i USA

KOMMENTAR: Nylig avdøde Billy Graham var en randskikkelse i norsk kristenliv. For amerikanerne var han samlende. Det sier noe om kulturforskjellene mellom norsk og amerikansk kristenliv.

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

 
Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse