Kirsten E. L. Elgstøen: Uklokt å legge ned Frihetsaksjonen

#Frihetsaksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn. Publisert: 30.4.2008 Jeg leser a...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.04.2008 kl 10:21

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Frihetsaksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn.

Publisert: 30.4.2008

Jeg leser at HEFs hovedstyre har vedtatt å legge ned Frihetsaksjonen. Det synes jeg er meget beklagelig og uklokt.

Frihetsaksjonen har vært et innslag i konfirmantkursene i fem år, på frivillig basis. De innsamlede beløpene har økt disse årene og det ligger an til rekord i år, til tross for at konfirmanttallet har gått ned. Å legge ned noe som viser en stigende kurve virker underlig, mildt sagt. En spør seg selv om hovedstyrets medlemmer, med unntak av Mari-Marthe Apenes som stemte imot, har vært i kontakt med de som har jobbet med aksjonen, kursledere såvel som konfirmanter, og sett hvordan dette har fungert.

De siste to årene har jeg vært kursleder for konfirmanter, og det klart mest engasjerende i kursopplegget var nettopp Frihetsaksjonen. Da følte konfirmantene at de virkelig var med på noe som betydde noe, at de kunne involveres i en sak som går direkte ut på å ivareta menneskerettighetene og utøve humanisme i praksis.

Mange av øvelsene som en iherdig gruppe (med Kirsten Resaland i spissen) har laget for å bygge opp mot aksjonen ("koffertene") har vært usedvanlig gode å bruke, og konfirmantene har gitt tilbakemelding på at de syntes dette var bra og interessant.

Mye av det andre som finnes f.eks. i Kurslederhåndboken blir traurig og "skoleaktig" i forhold. Mye er rett og slett for akademisk, for "vanskelig", for "fjortisene". Med den skoleerfaringen de har bak seg kan en ikke forutsette at de plutselig skal være motiverte for å sitte stille i timevis og høre på foredrag eller føre dype samtaler, de færreste har trening i det. Her kom Frihetsaksjonen inn som et utmerket alternativ, de kunne bruke noe av tiden til noe nyttig, aktiviseres, og fikk mange tanker i ettertid, mange temaer til videre oppfølging senere i kurset.

Jeg tror at hvis en skal engasjere "fjortiser" og virkelig mener at et kurs i humanisme forut for en humanistisk konfirmasjon skal gi ungdommene noe mer ballast enn f.eks. en kristen konfirmasjonsforberedelse gir, er nettopp Frihetsaksjonen et utmerket middel for å gi dem dette, de bryr seg, de gjør en innsats som utgjør en forskjell for de som får hjelp gjennom aksjonen. Det betyr mye.

Det er først dette siste året jeg har registrert noe videre medieoppmerksomhet om aksjonen, f.eks. Akershus-konfirmanter i Frokost-TV sammen med Åse Kleveland, og jeg håpet dette var signal om en større satsing. For det er her det mangler mest. At Frihetsaksjonen er kommet i skyggen av andre, større innsamlinger, skyldes etter min mening for lite satsing i markedsføringen. Tiggerbrev til HEFs medlemmer og en liten link på hjemmesiden for konfirmantene er ikke nok. Det burde i det minste stå på forsiden.

Mange ildsjeler har lagt ned mye engasjement og tildels ulønnet arbeid i Frihetsaksjonen. At Hovedstyret setter en strek over dette virker arrogant og demoraliserende. Aksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn som foregår også andre steder på kloden.

Jeg vil innstendig be hovedstyret revurdere sin beslutning, alternativt håper jeg at landsmøtet stemmer imot.

Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøen
adjunkt m/tilleggsutdanning
underviser i norsk og spansk
kursleder for humanistiske konfirmanter
kulturformidler

Siste nytt i Debatt

Ble møtt med råtne tomater i Norge - var en samlende skikkelse i USA

KOMMENTAR: Nylig avdøde Billy Graham var en randskikkelse i norsk kristenliv. For amerikanerne var han samlende. Det sier noe om kulturforskjellene mellom norsk og amerikansk kristenliv.

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

 
Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

ANNONSE
Annonse