Kirsten E. L. Elgstøen: Uklokt å legge ned Frihetsaksjonen

#Frihetsaksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn. Publisert: 30.4.2008 Jeg leser a...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.04.2008 kl 10:21

Frihetsaksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn.

Publisert: 30.4.2008

Jeg leser at HEFs hovedstyre har vedtatt å legge ned Frihetsaksjonen. Det synes jeg er meget beklagelig og uklokt.

Frihetsaksjonen har vært et innslag i konfirmantkursene i fem år, på frivillig basis. De innsamlede beløpene har økt disse årene og det ligger an til rekord i år, til tross for at konfirmanttallet har gått ned. Å legge ned noe som viser en stigende kurve virker underlig, mildt sagt. En spør seg selv om hovedstyrets medlemmer, med unntak av Mari-Marthe Apenes som stemte imot, har vært i kontakt med de som har jobbet med aksjonen, kursledere såvel som konfirmanter, og sett hvordan dette har fungert.

De siste to årene har jeg vært kursleder for konfirmanter, og det klart mest engasjerende i kursopplegget var nettopp Frihetsaksjonen. Da følte konfirmantene at de virkelig var med på noe som betydde noe, at de kunne involveres i en sak som går direkte ut på å ivareta menneskerettighetene og utøve humanisme i praksis.

Mange av øvelsene som en iherdig gruppe (med Kirsten Resaland i spissen) har laget for å bygge opp mot aksjonen ("koffertene") har vært usedvanlig gode å bruke, og konfirmantene har gitt tilbakemelding på at de syntes dette var bra og interessant.

Mye av det andre som finnes f.eks. i Kurslederhåndboken blir traurig og "skoleaktig" i forhold. Mye er rett og slett for akademisk, for "vanskelig", for "fjortisene". Med den skoleerfaringen de har bak seg kan en ikke forutsette at de plutselig skal være motiverte for å sitte stille i timevis og høre på foredrag eller føre dype samtaler, de færreste har trening i det. Her kom Frihetsaksjonen inn som et utmerket alternativ, de kunne bruke noe av tiden til noe nyttig, aktiviseres, og fikk mange tanker i ettertid, mange temaer til videre oppfølging senere i kurset.

Jeg tror at hvis en skal engasjere "fjortiser" og virkelig mener at et kurs i humanisme forut for en humanistisk konfirmasjon skal gi ungdommene noe mer ballast enn f.eks. en kristen konfirmasjonsforberedelse gir, er nettopp Frihetsaksjonen et utmerket middel for å gi dem dette, de bryr seg, de gjør en innsats som utgjør en forskjell for de som får hjelp gjennom aksjonen. Det betyr mye.

Det er først dette siste året jeg har registrert noe videre medieoppmerksomhet om aksjonen, f.eks. Akershus-konfirmanter i Frokost-TV sammen med Åse Kleveland, og jeg håpet dette var signal om en større satsing. For det er her det mangler mest. At Frihetsaksjonen er kommet i skyggen av andre, større innsamlinger, skyldes etter min mening for lite satsing i markedsføringen. Tiggerbrev til HEFs medlemmer og en liten link på hjemmesiden for konfirmantene er ikke nok. Det burde i det minste stå på forsiden.

Mange ildsjeler har lagt ned mye engasjement og tildels ulønnet arbeid i Frihetsaksjonen. At Hovedstyret setter en strek over dette virker arrogant og demoraliserende. Aksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn som foregår også andre steder på kloden.

Jeg vil innstendig be hovedstyret revurdere sin beslutning, alternativt håper jeg at landsmøtet stemmer imot.

Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøen
adjunkt m/tilleggsutdanning
underviser i norsk og spansk
kursleder for humanistiske konfirmanter
kulturformidler

Siste nytt i Debatt

Vi kan da virkelig bedre enn dette?

DEBATT: Nestleder i Humanistisk Ungdom synes Hedningsamfunnet bør ha annet å gjøre enn å gå etter ateistiske politikere som sier en bønn.

Biskop svarer Sandvig: Kirken og skolegudstjenestene

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin mener seg misforstått i Vårt Land-artikkelen Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, siterer.

Skolegudstjeneste = gudstjeneste minus kristendom?

– Skolegudstjenester kan uansett tilpassing aldri bli inkluderende, skriver nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

 
Grue har misforstått kampen for aktiv dødshjelp

– Vi kjemper ikke for et samfunn der staten skal hjelpe alle til å dø hvis lykkeindeksen ikke holder mål, skriver Ole Peder Kjeldstadli, styreleder i Foreningen Retten til en verdig død.

HEF-medlem Åsne Tveito er kritisk til at Human-Etisk Forbund ga seminarplass til filosof Ole Martin Moens tankegods om forbedring av menneskerasen.

Morten Horn framstår selv som en humanistisk «yppersteprest»

Anniken Fleisje mener Morten Horn selv postulerer ett syn på krig og livssynsbetjening som den rette humanisme. OPPDATERT: Les Morten Horns svar.

Annonse
Annonse
Annonse