Iver Dreiås: HEF-medlemmer - 98% passive

Er det flere enn meg som lurer på hvorfor over 90 % av Human Etisk Forbunds medlemsmasse er passive? Publisert: 16.3.2009 Hittil har jeg tenkt at de...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2009 kl 10:23

Er det flere enn meg som lurer på hvorfor over 90 % av Human Etisk Forbunds medlemsmasse er passive?

Publisert: 16.3.2009

Hittil har jeg tenkt at det henger sammen med at de fleste er medlemmer for å forhindre at vår del av "kirkeskatten" går til statskirka. Det er nemlig det svaret jeg oftest får dersom jeg spør noen av de over 70 000 medlemmene. Andre sier at de støtter et humanistisk livsssyn, og viser ofte til det humanistisk manifest (vedtatt i 2006).

De fleste har i likhet med meg sikkert ikke studert hele manifestet kjempenøye, like lite som vi har lest heile bibelen, eller mer aktuelt i disse dager heile Koranen.

I et langt og innholdstungt innlegg minner hovedstyremedlem Baard Thalberg oss om at vi heller ikke har lest alle styrepapirer, vedtekter, arbeidsprogram, landsmøtepapirene eller alle PAP-ene gjennom forbundets over 50 år. I dette faktum finner han både trøst og forklaring på hvorfor han og generalsekretær Mile blir misforstått av så mange.

Begge anbefaler de som kjent en endring av politiets uniformsreglement slik at den kan bli mer religiøs enn den allerede er. Likeså bør alle forstå hvorfor det er en naturlig for HEF å kjempe for flere religiøse skoler i landet. Det er nemlig helt i tråd med HEFs prinsipper hevder han.

Med sitt pedagogiske innlegg har Thalberg fått meg til å forstå mer av medlemsmassens passivitet: vi er ikke intelligente nok, og vi har ikke lest nok!

Mitt inntrykk av den jevne HEFer er at de fleste liker å tenke sjøl, og de liker ideen om den fri tanke, og mange mener mye. Noen av de mest oppegående , inkludert flertallet av fylkeslederne har kanskje fått med seg hovedessensen i humanistmanifestet:

"Humanister kjemper for livssynsfrihet, som inkluderer retten til frihet fra religion."

Ifølge Thalberg har vi i tillegg til å ha lest lite også skjønt lite.

Iver Dreiås

Siste nytt i Debatt

Vi kan da virkelig bedre enn dette?

DEBATT: Nestleder i Humanistisk Ungdom synes Hedningsamfunnet bør ha annet å gjøre enn å gå etter ateistiske politikere som sier en bønn.

Biskop svarer Sandvig: Kirken og skolegudstjenestene

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin mener seg misforstått i Vårt Land-artikkelen Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, siterer.

Skolegudstjeneste = gudstjeneste minus kristendom?

– Skolegudstjenester kan uansett tilpassing aldri bli inkluderende, skriver nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

 
Grue har misforstått kampen for aktiv dødshjelp

– Vi kjemper ikke for et samfunn der staten skal hjelpe alle til å dø hvis lykkeindeksen ikke holder mål, skriver Ole Peder Kjeldstadli, styreleder i Foreningen Retten til en verdig død.

HEF-medlem Åsne Tveito er kritisk til at Human-Etisk Forbund ga seminarplass til filosof Ole Martin Moens tankegods om forbedring av menneskerasen.

Morten Horn framstår selv som en humanistisk «yppersteprest»

Anniken Fleisje mener Morten Horn selv postulerer ett syn på krig og livssynsbetjening som den rette humanisme. OPPDATERT: Les Morten Horns svar.

Annonse
Annonse
Annonse