Iver Dreiås: HEF-medlemmer - 98% passive

Er det flere enn meg som lurer på hvorfor over 90 % av Human Etisk Forbunds medlemsmasse er passive? Publisert: 16.3.2009 Hittil har jeg tenkt at de...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2009 kl 10:23

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Er det flere enn meg som lurer på hvorfor over 90 % av Human Etisk Forbunds medlemsmasse er passive?

Publisert: 16.3.2009

Hittil har jeg tenkt at det henger sammen med at de fleste er medlemmer for å forhindre at vår del av "kirkeskatten" går til statskirka. Det er nemlig det svaret jeg oftest får dersom jeg spør noen av de over 70 000 medlemmene. Andre sier at de støtter et humanistisk livsssyn, og viser ofte til det humanistisk manifest (vedtatt i 2006).

De fleste har i likhet med meg sikkert ikke studert hele manifestet kjempenøye, like lite som vi har lest heile bibelen, eller mer aktuelt i disse dager heile Koranen.

I et langt og innholdstungt innlegg minner hovedstyremedlem Baard Thalberg oss om at vi heller ikke har lest alle styrepapirer, vedtekter, arbeidsprogram, landsmøtepapirene eller alle PAP-ene gjennom forbundets over 50 år. I dette faktum finner han både trøst og forklaring på hvorfor han og generalsekretær Mile blir misforstått av så mange.

Begge anbefaler de som kjent en endring av politiets uniformsreglement slik at den kan bli mer religiøs enn den allerede er. Likeså bør alle forstå hvorfor det er en naturlig for HEF å kjempe for flere religiøse skoler i landet. Det er nemlig helt i tråd med HEFs prinsipper hevder han.

Med sitt pedagogiske innlegg har Thalberg fått meg til å forstå mer av medlemsmassens passivitet: vi er ikke intelligente nok, og vi har ikke lest nok!

Mitt inntrykk av den jevne HEFer er at de fleste liker å tenke sjøl, og de liker ideen om den fri tanke, og mange mener mye. Noen av de mest oppegående , inkludert flertallet av fylkeslederne har kanskje fått med seg hovedessensen i humanistmanifestet:

"Humanister kjemper for livssynsfrihet, som inkluderer retten til frihet fra religion."

Ifølge Thalberg har vi i tillegg til å ha lest lite også skjønt lite.

Iver Dreiås

Siste nytt i Debatt

Ble møtt med råtne tomater i Norge - var en samlende skikkelse i USA

KOMMENTAR: Nylig avdøde Billy Graham var en randskikkelse i norsk kristenliv. For amerikanerne var han samlende. Det sier noe om kulturforskjellene mellom norsk og amerikansk kristenliv.

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

 
Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse