Gøran Hoff Mikkelsen: Splittelse har vi allerede

#Stange ser ut til å misforstå hva ateisme er. Jeg er enig i at ateisme ikke er en sikring mot destruktiv etikk, men det er en sikring mot religiøs do...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.01.2009 kl 20:50

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Stange ser ut til å misforstå hva ateisme er. Jeg er enig i at ateisme ikke er en sikring mot destruktiv etikk, men det er en sikring mot religiøs dogmatikk, som svært ofte fører til en destruktiv etikk, skriver Gøran Hoff Mikkelsen i et svar til Edvard Stange.

Publisert: 6.1.2009

Edvard Stange føyer seg med sitt innlegg inn i den lange rekken av nordmenn som ikke tar islamismen på alvor. Det Stange tydeligvis ikke ser, er at i dette øyeblikk finnes det millioner av islamister i Europa som jobber mot de verdiene som Stange taler for i sitt innlegg, og det er nettopp dette som er grunnen til mange ateisters religionsmotstand. Misforstå meg ikke - jeg har ingenting imot den form for religion som praktiseres av liberale kristne og muslimer, og hadde alle religiøse vært slik, så hadde jeg neppe kritisert religion, på samme måte som jeg ikke kritiserer astrologi. Men astrologer drapstruer ikke sine kritikere, og krever heller ikke et lovverk basert på astrologi, som rammer både "moderate" astrologer så vel som "ikke-astrologer". Nei, de vet like godt som meg at dette ville være både dypt urettferdig og ekstremt arrogant, og at det er mennesket som skal komme først når lover skal bestemmes - ikke astrologi, og ikke religion.

Stange ser ut til å misforstå hva ateisme er. Jeg er enig i at ateisme ikke er en sikring mot destruktiv etikk, men det er en sikring mot religiøs dogmatikk, som svært ofte fører til en destruktiv etikk. Da Jesus holdt sin bergpreken, snakket han sunn fornuft, en fornuft alle mennesker er utstyrt med, og som er dogmatikkens rake motsetning. Ateismen sier dessuten ikke hva man er, men hva man ikke er. En ateist kan altså utmerket godt være en fanatisk og dogmatisk kommunist eller en nazist. Det er disse politiske religionene som har skylden for milloner av drepte mennesker, ikke ateismen. Den virkelige moral baserer seg ikke på bøker, men på empati.

For min del er ønsket om en religionsfri verden kun det - et ønske. Jeg kommer aldri til å forby noen å tro. Men jeg synes at det er min rett å kreve at mitt samfunn bevarer den sekulariteten som sikrer meg religionsfrihet - en verdi som er fraværende i den muslimske verden.

For ordens skyld må jeg presisere at jeg ikke er medlem av Human Etisk Forbund, og at jeg derfor kun har grunnlag for å svare på vegne av meg selv.

Gøran Hoff Mikkelsen

Siste nytt i Debatt

Ble møtt med råtne tomater i Norge - var en samlende skikkelse i USA

KOMMENTAR: Nylig avdøde Billy Graham var en randskikkelse i norsk kristenliv. For amerikanerne var han samlende. Det sier noe om kulturforskjellene mellom norsk og amerikansk kristenliv.

- Som motstander av religiøs forkynnelse i skolen forstår jeg frykten for yoga

DEBATT: Det er lett å latterliggjøre sørlandspolitikere og vestlandspastorer som kjemper mot yoga i skolen, kommunen og blant kristne. Klarer vi å se hvorfor latterliggjøringen er problematisk? spør hovedstyremedlem i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen.

Retten til å bestemme over eget liv. Hvorfor LIM ønsker forbud mot søskebarnekteskap

DEBATT: Et forbud mot søskenbarnekteskap vil være et viktig ledd i kampen mot ukultur og sosialt press, mener Dana-Æsæl Manouchehri.

 
Hvordan kan kirka så til de grader være i utakt med sitt eget grunnlag?
– HEF bør ikke sniksubsidiere Humanist Forlag gjennom en bokutgivelse

Økonomisjef i Human-Etisk Forbund, Harald Masst, mener Humanist Forlag har en svært solid økonomi og er godt rustet for omstilling om konfirmasjonsboka faller fra.

– HEF bør ikke bruke begrepet «sekulær muslim»

DEBATT: «Sekulære muslimer» – hva betyr det? Og hva kan ordbruken føre til? HEF-medlem Siamak Yazdankhah er kritisk til Fri tankes bruk av begrepet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse