Publisert:

– Vi er nødt til å være pragmatikere og innse at prinsipper fører oss langt, men ikke alltid helt frem til mål, skriver Kjetil Hope, konfirmasjonskursleder for HEF og forfatter. (21.6.2012)

 

Publisert: - Oppdatert: 19.06.2012 kl 10:40

– Human-Etisk Forbunds standpunkt om tidlig mannlig omskjæring er helt galt, men det som forskrekker er at man forhaster seg til å gå inn for så drastiske virkemidler, skriver Leif Knutsen. (18.6.2012)

 

Publisert: - Oppdatert: 03.05.2012 kl 10:52

Debatten etter Hovedstyrets vedtak om omskjæring av guttebarn går videre. I siste nummer av tidsskriftet Humanist svarer HEFs hovedstyre på kritikken fra Øyvind Strømmen, og her utdyper fem hovedstyremedlemmer sine synspunkter. (2.5.2012)

 
Optimisme og engasjement knyttet til økt mangfold

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2012 kl 18:27

En fersk undersøkelse viser at et flertall av nordmenn er positive til det økte mangfoldet av tros- og livssynssamfunn, og hver tredje nordmann åpner for selv å delta i livssynsdialog. – Overraskende og gledelige resultater, sier STL-leder. (21.3.2012)

 
Hurra for kvinnedagen, eller?

Publisert:

DEBATT: Humanisme har ikkje noko kvinnesyn, skriv Dan-Raoul Miranda. Enig eller uenig?

 
Vi må ta debatten om aktiv dødshjelp

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2012 kl 16:53

DEBATT: Leder og nestleder i Oslo fylkeslag av Human-Etisk Forbund ønsker debatt om aktiv dødshjelp i organisasjonen. Men de utfordrer også norske leger til å dele sine erfaringer med bruken av passiv dødshjelp i norsk helsevesen. (18.01.2012)

 
Kriseberedskapsgruppen i Rogaland

Publisert:

Tenk deg at du kommer ut for en ulykke eller hendelse der du føler et behov for å snakke med et medmenneske, tenk deg at du er så heldig at du blir tatt hånd om av et kommunalt eller statlig kriseteam – og tenk deg at det eneste tilbudet du da får er en samtale med en prest.

 

Publisert:

DEBATT: Den første reaksjonen min da jeg leste at fylkeslederen i Hordaland Human-Etisk Forbund på prinsipielt grunnlag hadde sagt nei til å hjelpe praktisk til i Johanneskirken under protestaksjonen noen asylsøkere med avslag satte i gang i høst, var å melde meg ut av organisasjonen.

 

Publisert: - Oppdatert: 02.12.2011 kl 12:46

I denne artikkelen problematiserer Tor Hjalmar Johannessen forholdet mellom religioner og kunnskap med utgangspunkt i Bibelens ord om at "den som spiser av Kunnskapens tre skal dø". (1.12.2011)

 

Publisert: - Oppdatert: 06.11.2011 kl 09:24

Høyreekstremisme og islamisme er to ytterpunkter som i mange tilfeller fungerer som katalysatorer for hverandres eksistens. Disse ytterpunktene har mye til felles, men er samtidig uforenelige, skriver Mahammad Rah. (5.11.2011)

 

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2011 kl 10:34

– Jeg tror ikke mannlig omskjæring har framtiden for seg i et mangfoldig, og stadig mer sekulært samfunn. Men kan løsningen være å forby det? spør Morten Horn. (28.10.2011)

 

Publisert: - Oppdatert: 01.11.2011 kl 14:44

Debatt: Etter vårt syn dreier denne saken seg ikke om trosfrihet, men om hva slags religiøs praksis vårt samfunn skal tillate. (24.10.2011)

 

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2011 kl 13:29

– Reaksjonene på Tjønns bok og Dvergsdals anmeldelse, tyder på at muslimer selv har et schizofrent forhold til kildebruk, skriver Rune Vik-Hanssen. (11.5.2011)

 

Publisert: - Oppdatert: 10.02.2011 kl 21:36

Jeg blir mer og mer overbevist om at vi trenger en religiøs lavalder. Dette innebærer at foreldre eller foresatte ikke skal kunne melde barnet inn i t...

 

Publisert: - Oppdatert: 10.02.2011 kl 21:32

Om Lindqvist personlig får dårlig selvfølelse av å se "ærbare" kvinner i fellesrommet, sier dette mer om Lindqvists usikkerheter enn det gjør om noen ...

 

Publisert: - Oppdatert: 14.01.2011 kl 10:10

- Selv om det er nyttig å tenke åpent og kritisk om hvordan vi bruker helsekronene våre, blir dette for enkelt. Tjomlid er tydeligvis inspirert av ske...

 

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2010 kl 13:46

I dette innlegget forklarer Rune Vik-Hansen hvordan begrepet metafysikk forstås filosofisk. Publisert: 15.12.2010 Takk til både Morten Fastvold ("På...

 

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2010 kl 10:57

-Tro handler således ikke egentlig om meningen med livet, men om å leve i de gode følelsene av fellesskap og om fjerning av usikkerhet. Enhver ønsker ...

 

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2010 kl 19:25

Ronnie Johanson mener Walid al-Kubaisi fortjener full støtte, og slår fast at Sindre Bangstad kommer med vanvittige anklager. Publisert: 3.12.2010 W...

 

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2010 kl 15:31

Kjære Sara! Nå er det gått snart en måned siden din beklagelse ble satt på trykk i "Fri tanke" uten at du har fått noen respons. Jeg vil derfor for eg...

 

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2010 kl 10:17

- Jeg trampet på viktige organisatoriske prinsipper under det året jeg satt i hovedstyret. Det beklager jeg, skriver Sara Azmeh Rasmussen. Beklagelsen...

 

Publisert: - Oppdatert: 26.10.2010 kl 16:34

Motivene for å holde sitt barn borte fra skolegudstjenester behøver slett ikke å være forakt for religion eller frykt. Det bekymrer meg at en sentral ...

 

Publisert: - Oppdatert: 26.10.2010 kl 15:25

- Men jeg mener fremdeles at jeg har mer rett enn det Christensen har, skriver Didrik Søderlind. Publisert: 26.10.2010 Roger Christensen leverte fo...

 

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2010 kl 17:54

- Grumsete holdninger finnes, det er ikke bare en «reaksjon» mot problemer knyttet innvandrere eller bestemte folkegrupper. Publisert: 18.10.2010 «...

 

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2010 kl 07:44

Ola Bjåland er skuffet over at HEF ikke foreslår å fjerne tilhørigordningen i høringsuttalelsen til den nye kirkeloven. Publisert 5.10.2010 Udøpte ...