– Feilaktig og slurvete informasjon om Sudan

 

Konfirmantrollespillet Refugee:

– Feilaktig og slurvete informasjon om Sudan

Konfirmantforelder Janne Bondi Johannessen synes det er svakt at flyktningrollespillet Refugee baserer seg på mangelfull og feilaktig informasjon om Sudan, landet ungdommene skal flykte fra i spillet.

Tekst:

Publisert:

Min datter konfirmerte seg humanistisk nå i vår, og jeg har bare godt å si om seremonien. Derimot er jeg overrasket over informasjonen som ble gitt i forbindelse med flyktningrollespillet Refugee. Etter min mening er dette en spennende måte å lære på. Det jeg reagerer på, er de feilaktige og slurvete opplysningene konfirmantene får om landet de er ment å flykte fra, nemlig Sudan. Det kommer jeg tilbake til nedenfor.

Min reaksjon er begrunnet i humanismens hovedmål:

«Humanismens virkelighetsforståelse, etikk og menneskesyn er basert på fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, empati og medmenneskelighet.»

Dersom man skal kunne benytte fornuft og rasjonell tenkning, forutsetter det at man har rett kunnskap å bygge på. Dette er det sentrale: Ungdommene må lære å forsikre seg om at den kunnskapen de har, er god nok til å kunne fatte riktige beslutninger. Nettopp derfor er det så overraskende og skuffende at Human-Etisk Forbunds informasjon til konfirmantene er av så lav kvalitet. Konfirmantene må jo få det inntrykket at det ikke er så farlig når det kommer til stykket, siden forbundet selv ikke tar det så nøye. Og det er veldig lett å få øye på manglene i de fem små faktaarkene som konfirmantene blir oppfordret til å lese på Refugee-prosjektets hjemmeside. Her er noen:

1) På geografisiden får man vite at Sudan grenser til ni land. Kartet viser at landet grenser mot Kongo, Uganda og Kenya i sør.

Det er feil! Sudan grenser mot Sør-Sudan. Sør-Sudan ble selvstendig for to år siden (juli 2011). Derfor er ikke grensene slik det blir fremstilt.

Det følger av denne feilen at man ikke vet hvor mye av resten av informasjonen som er riktig, for det kan godt hende at en del av det som står på de andre sidene bare gjelder Sør-Sudan. Her får ungdommene et alvorlig problem når de skal forholde seg til resten av informasjonen.

2) På klimasiden er informasjonen delt i nord og sør, og man vet ikke om det som står om sør, lenger gjelder Sudan, eller om det er Sør-Sudan.

3) Om befolkning står det at siste folketelling (når var den?) viste 15 millioner, mens det beregnede tallet er 30 millioner. Hva skal det bety? Datteren min gjettet på at det betydde hvor mange det var beregnet å være plass til. I Wikipedia står det at det var en folketelling i Sudan i 2008, som viste 30 millioner. Det står også nevnt at en folketelling i 1986 viste 21 millioner. Det må bety at Refugee-prosjektets side har informasjon fra mye lenger tilbake. Det vises forøvrig til en del andre tall fra 1995, noe som er flere år før konfirmantene ble født!

4) Om etnisitet står det at det er ca 600 ulike folkegrupper. Det kunne vært interessant å høre litt om disse. I steden får man vite at 40 prosent er muslimer og arabisk-talende. Men hva med de resterende 60 prosent? Disse får man ikke vite noe om! Er det bare muslimer og arabisk-talende det er verdt å nevne? Hvorfor? Det er forresten pussig at det her står så mye om religion, siden religion har en egen side.

5) Om religion får man vite at for to tredeler er islam hovedreligionen. Det stemmer ikke med de 40 prosent som er nevnt på etnisitetssiden! Så står det litt om hva slags muslimer, og det er tatt med at et stort mindretall tilhører en fundamentalistisk retning. Det betyr at et flertall tilhører en mer moderat retning, men denne ordbruken er ikke benyttet. Til slutt står det at det er stor tilstrømning til kristne kirker pga borgerkrigen, og at mellom 5 og 15 prosent av befolkningen er kristne. Det står også nevnt at i sør er tradisjonelle afrikanske religioner og åndetro mest utbredt, men disse er det ingen informasjon om. (Og sør er kanskje det som er Sør-Sudan i dag?)

På flere av de fem sidene står det referert til borgerkrigen, men denne er det ingen informasjon om. Konfirmantene får ikke vite hvem som deltar, hvor krigen foregår, hva den gjelder, og selvsagt, om det kanskje er den som er årsaken til at landet ble delt i to selvstendige land for to år siden. Det står heller ingenting om landets styresett, folks levekår, landets inntektsgrunnlag, naturressurser eller andre ting.

Hva er det konfirmantene skal tro at de flykter fra?

Jeg synes det er svakt at Human-Etisk Forbund, som nettopp har til hensikt å lære opp ungdommene i kritisk tenkning, serverer et sånt makkverk av mangelfulle og gale opplysninger. Ønsker de at ungdommene ikke skal bry seg så mye om saklig kunnskap? Er det kanskje ikke så farlig siden det handler om et land i Afrika?

Siste nytt i Debatt

Vi kan da virkelig bedre enn dette?

DEBATT: Nestleder i Humanistisk Ungdom synes Hedningsamfunnet bør ha annet å gjøre enn å gå etter ateistiske politikere som sier en bønn.

Biskop svarer Sandvig: Kirken og skolegudstjenestene

Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin mener seg misforstått i Vårt Land-artikkelen Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, siterer.

Skolegudstjeneste = gudstjeneste minus kristendom?

– Skolegudstjenester kan uansett tilpassing aldri bli inkluderende, skriver nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

 
Grue har misforstått kampen for aktiv dødshjelp

– Vi kjemper ikke for et samfunn der staten skal hjelpe alle til å dø hvis lykkeindeksen ikke holder mål, skriver Ole Peder Kjeldstadli, styreleder i Foreningen Retten til en verdig død.

HEF-medlem Åsne Tveito er kritisk til at Human-Etisk Forbund ga seminarplass til filosof Ole Martin Moens tankegods om forbedring av menneskerasen.

Morten Horn framstår selv som en humanistisk «yppersteprest»

Anniken Fleisje mener Morten Horn selv postulerer ett syn på krig og livssynsbetjening som den rette humanisme. OPPDATERT: Les Morten Horns svar.

Annonse
Annonse
Annonse